Luonnos

Näyttelyhaku

Näyttelyhaku tapahtuu kerran vuodessa avoimen haun kautta. Seuraava haku vuodelle 2025 avautuu kesäkuussa 2024.

Grafian luovatila Luonnos avautui maaliskuussa Helsinkiin osoitteeseen Uudenmaankatu 13. Ensimmäisen vuoden näyttelykalenteri täyttyi kutsunäyttelyistä ja Grafian omista näyttelyistä. Kesällä 2023 oli mahdollista hakea näyttelyaikaa Luonnokseen, jaossa oli 6 näyttelyaikaa vuodelle 2024. Seuraava haku (vuodelle 2025) avautuu kesäkuussa 2024.

Luonnos-nimellä halutaan ilmentää tilan sisältöjen ennakkoluulottomuutta, monipuolisuutta ja luovuutta. Keskeneräisyys on sallittua, jopa suotavaa. Viimeistellyn lopputuloksen sijaan tarkoituksena on herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista. Toiveena on mahdollistaa matalan kynnyksen näyttelytila, jonne tuoda ja jossa kokeilla ja luoda ennakkoluulottomasti visuaalisen viestinnän suunnitteluun liittyvää sisältöä. 

Kaikki hakemukset tulee lähettää sähköisen hakujärjestelmän kautta. Myöhästyneitä, puutteellisia tai järjestelmän ulkopuolelle saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Mikäli osallistut myös Grafian kesän apurahahakuun, huomioithan ettei samana vuonna voi saada Grafialta sekä apurahaa, että näyttelyaikaa. Luonnoksen näyttelyhaun 2024 kuraattoreina toimivat Amy GeleraSamuli Saarinen ja Laura Väinölä. Valituille ilmoitetaan päätöksestä syyskuun aikana henkilökohtaisesti.

Linkki hakujärjestelmään
 

Lisätietoa Luonnoksesta ja näyttelyhakemuksen täyttämisestä

Millainen voisi olla kiinnostava visuaalisen viestinnän näyttely? Haluamme esitellä koko kentän kirjoa. Esillä voi olla esimerkiksi luonnoksia ja lopputulos johonkin suunnittelutyöhön liittyen, pöytälaatikkoprojekteja tai jotain muuta, uutta ja yllättävääkin luovaan suunnitteluun tai sen prosessiin liittyvää.

Näyttelyaikaa voi hakea yksin tai työryhmän kanssa. Jos haette näyttelyaikaa työryhmällä, nimetkää ryhmästä yksi yhteyshenkilö, joka vastaa näyttelyn yhteydenpidosta Grafiaan. Grafian jäsenyys ei ole välttämätöntä, vaan näyttelyhaku on avoinna kaikille halukkaille. Grafian jäsenyys on kuitenkin tuntuva etu näyttelyn kustannuksissa. Jos haluat liittyä Grafian jäseneksi, voit hyvin jättää Grafian jäsenhakemuksen näyttelyhaun aikana (mainitse jäsenhakemuksessa, että olet hakenut näyttelyaikaa Luonnoksesta). Näyttelyajan Luonnokseen voi saada korkeintaan joka 3. vuosi. Näyttelyaikaa on mahdollista hakea, vaikka onkin saanut Grafialta apurahan viimeisen vuoden aikana.

Esittele hakemuksessa näyttelykokonaisuus ja hahmotelma ripustussuunnitelmasta. Hakemuksessa tulee ilmetä näyttelyn yhteys visuaalisen viestinnän ja luovan suunnittelun alaan. Kerro miksi näyttely sopii juuri Luonnokseen. Liitä mukaan alustava työsuunnitelma, hakijoiden ansioluettelot sekä teoskuvat ja -tiedot.

Erittele näyttelyyn liittyvät kulut mahdollisimman selkeästi ja realistisesti. Huomioi, että näyttelyn hakija vastaa näyttelyn teosten materiaali-, laite-, kuljetus-, työskentely–, painatus- ja kehystyskuluista. Hakija vastaa näyttelyn ripustamisesta yhdessä Luonnoksen tuottajan kanssa. Näyttelyn päättyessä hakija vastaa näyttelyn purusta ja näyttelytilan ennallistamisesta (kiinnitysjälkien paikkaus/maalaus). Hakija sitoutuu valvomaan yhden viikonlopun verran (la ja su 12–17) näyttelyä, muuten näyttelyvalvonnasta vastaa Grafia. Hakija vastaa myös teosten mahdollisista vakuutuksista. Tilassa on aina näyttelyvalvoja sen ollessa auki. Grafia ei peri näyttelyssä mahdollisesti myydyistä teoksista provisiota.

Grafia vastaa näyttelyn tuotannon aikataulutuksesta, näyttelytiedotteen sekä kaksikielisen näyttelyviestinnän toteuttamisesta Grafian ja Luonnoksen viestintäkanavissa (Luonnoksen uutiskirje, Grafian jäsenkirje, verkkosivut, some). Grafia vastaa myös avajaisjärjestelyistä ja näyttelyn ikkunateippauksesta. Hakija saa tarvittaessa ripustussuunnitelmaan konsultaatiota Grafialta. Grafian puolesta näyttelyn dokumentoi valokuvaaja, joka ottaa tekijästä/tekijöistä myös henkilökuvat näyttelyviestintää varten. Grafian jäsenille näyttelytilan ja tuotannon kulut ovat ilmaisia. Jos hakija ei ole Grafian jäsen, näyttelykulut ovat 1000 € näyttelyä kohden (sisältäen em. näyttelytuotannon palvelut ja tilavuokran). Jos haette näyttelyaikaa ryhmälle, edun saamiseksi riittää että yksi ryhmästänne on Grafian jäsen.

Hakemuksen tulee siis sisältää:

  • Näyttelykokonaisuuden esittely
  • Hahmotelma ripustussuunnitelmasta
  • Miten näyttely liittyy visuaalisen viestinnän ja luovan suunnittelun alaan
  • Alustava työsuunnitelma 
  • Budjetti
  • Teoskuvat ja teostiedot
  • Hakijoiden ansioluettelot 

Näyttelytila

Luonnos sijaitsee Helsingissä osoitteessa Uudenmaankatu 13. Luonnos koostuu 19,5 m2 galleriatilasta ja 15 m2 workshop-tilasta. Näyttely tulee suunnitella lähtökohtaisesti gallerian puolelle, workshop-tilan käytöstä tulee sopia erikseen. Näyttelyssä saa käyttää Luonnoksen valmiita näyttelykalusteita ja tekniikkaa.

Täältä löydät Luonnoksen pohjapiirroksen ja näyttelykalusteet 

Täällä koottuna Luonnoksen tekniikka

Täältä löydät kuvia Luonnoksesta

Jäikö kysyttävää? 
Kysymyksiä näyttelyhausta voi lähettää osoitteeseen: grafia@grafia.fi.