Grafia

Apurahat

Grafian seuraava apurahahaku käynnistyy kesäkuussa 2024. Haussa myönnetään kohde- ja työskentelyapurahoja.

Grafian apurahahaku alkaa vuosittain kesäkuun lopussa ja jatkuu elokuun loppuun. Haussa myönnetään kohde- ja työskentelyapurahoja. Apurahoja saavien hankkeiden tulee edistää visuaalisen viestinnän suunnittelua ja olla toteuttamiskelpoisia. Apuraha voidaan myöntää hakijalle korkeintaan joka toinen vuosi.

Päätökset Grafian apurahoista tekee vuosittain vaihtuva apurahatyöryhmä. Työryhmän yleiset perustelut lähetetään hakijoille apurahapäätösten yhteydessä. Kesän apurahahaun tulokset julkistetaan lokakuussa. Ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse ja julkaisemme saajien nimet Grafian verkkosivuilla.

Kopiosto-valtakirja

Grafian apurahat rahoitetaan Kopioston keräämillä kopiointikorvauksilla. Grafian jäsenyys apurahahaussa ei ole välttämätöntä, jos hanke on Grafian näkökulmasta arvokas. Toivomme kuitenkin, että hakija on luovuttanut Kopiosto-valtakirjan Grafialle. 

Voit antaa Grafialle valtakirjan Kopioston sähköisessä valtuutuspalvelussa. Valitse palvelussa jäsenjärjestöksi Grafia ja valtuutustyypiksi Kopiosto-valtakirja. Jos olet jo aikaisemmin antanut valtakirjan Kopiostolle, se on edelleen voimassa eikä sinun tarvitse tehdä sitä uudelleen.

Lue lisää Kopiosto-valtakirjasta täällä.

Kohdeapuraha

Kohdeapurahaa myönnetään hankkeen kustannuksiin. Kohdeapurahaa ei voi käyttää omaan työskentelyyn hankkeen parissa. Hankkeen kustannukset ovat esimerkiksi työsuunnitelman toteuttaminen, alihankinnan työkustannusten korvaaminen, näyttely- tai julkistamiskustannukset tai visuaalisen viestinnän alaan liittyvä tutkimustyö. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa työsuunnitelma, työnäytteitä ja CV. Pääpaino on tuotannollisten projektien tukemisessa. Laite- ja ohjelmistohankintoihin myönnetään tukea vain erikoistapauksissa. 

Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle, tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa. 

Kohdeapuraha maksetaan apurahansaajalle yhdessä erässä, myönnön yhteydessä. Myönnetyt apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään (25 547,52 € vuonna 2023) saakka.

Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahoja jaetaan omaan työskentelyyn visuaalisen viestinnän suunnittelun hankkeisiin liittyen. Apurahaa voi hakea esimerkiksi kirja- ja näyttelyhankkeisiin tai alan tutkimukseen. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa työsuunnitelma, työnäytteitä ja CV. Apurahaa ei myönnetä työryhmille, yrityksille tai yhteisöille, mutta niiden jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Grafia ei myönnä työskentelyapurahaa päätoimisille opiskelijoille tai eläkeläisille.

Grafian työskentelyapurahat ovat 1–3 kuukauden mittaisia. Kuukausittainen summa määritellään valtion verottoman taiteilija-apurahan mukaan. Vuonna 2023 tämä oli
2 200 € / kk verottomana. Työskentelyapuraha maksetaan apurahansaajalle yhdessä erässä, myönnön yhteydessä. 

Grafia ilmoittaa vakuuttamisrajan ylittävät apurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela). Mela hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusturvan osalta. Lakisääteiset vakuutusmaksut ovat noin 15–20 % työskentelyapurahan määrästä. Mela ilmoittaa apurahansaajan maksamat eläkevakuutukset suoraan verottajalle.

Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Melaan. Suosittelemme tiedustelemaan Melasta ennen hankkeelle tehtäviä aikataulumuutoksia, miten muutokset vaikuttavat vakuutusturvaan ja erityisesti vakuutuskauden kestoon. 

MYEL-vakuutetulla apurahansaajalla on sairastuessaan mahdollisuus saada Mela-sairauspäivärahaa. Mikäli kaipaat lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta, olethan yhteydessä Melaan.

Hakeminen

Grafian apurahoja haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Apurahahakemuksen liitteenä tulee toimittaa työsuunnitelma, työnäytteitä ja CV. Grafian jäsenyys apurahahaussa ei ole välttämätöntä, jos hanke on Grafian näkökulmasta arvokas. Toivomme kuitenkin, että Kopiosto-valtakirja on luovutettu Grafialle. Yksittäisistä apurahapäätöksistä ei valitettavasti ole mahdollista saada palautetta.

Vinkkejä apurahahakemuksen tekoon:

  • Tutustu rauhassa apurahatahoon ja ohjeisiin.
  • Varaa hakemuksen tekoon riittävästi aikaa.
  • Kerro kuka olet, mitä olet tekemässä ja miksi, hakemuksen arvioija ei tunne sinua ja hankettasi ennalta.
  • Kerro miten hanke kehittää visuaalisen viestinnän alaan ja miksi juuri Grafian tulisi tukea sitä.
  • Hyvä hakemus on yleistajuisesti kirjoitettu, tiivis ja selkeä. Turha venyttäminen ei paranna hakemusta. Hyvä hakemus välittää innostuksen.
  • Liitä mukaan työnäytteitä, jos haet apurahaa visuaaliseen hankkeeseen.

Huomaa, että mikäli osallistut apurahahaun lisäksi Luonnoksen näyttelyhakuun, Grafia ei myönnä saman vuoden aikana hakijalle molempia.

Apurahansaajalle

Grafian kesän apurahahaun tulokset julkistetaan lokakuussa ja ilmoitamme päätöksistä kaikille hakijoille sähköpostitse. Mikäli sinulle on myönnetty apurahaa, käythän täyttämässä maksatustiedot sähköiseen apurahajärjestelmään mahdollisimman pian. Sekä kohde- että työskentelyapuraha maksetaan apurahansaajalle yhdessä erässä.

Muistathan mainita projektisi yhteydessä Grafian ja käyttää Grafian logoa esim. painotuotteissa tai julkaisuissa. Voit ladata Grafian logon täältä. Somessa voit merkitä Grafian ja käyttää aihetunnistetta #grafianapuraha. 

Apurahansaajien tulee palauttaa Grafialle selvitys käytetyistä apurahoista viimeistään seuraavana vuoden loppuun mennessä. Uutta apurahaa ei myönnetä hakijalle jos aikaisemman apurahan selvitys on jättämättä. Olethan yhteydessä Grafian toimistoon, mikäli työskentelysi viivästyy ja tätä myötä selvityksen toimittaminen viivästyy: grafia@grafia.fi.

Selvitys toimitetaan suoraan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Grafian apurahat jäsenille

Grafian jäsenet voivat hakea koulutusapurahaa. Koulutusapurahaa myönnetään ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen. Lue lisää ja hae koulutusapurahoja verkkosivujen jäsenalueelta.

UKK