Visuaalisen viestinnän suunnittelija

Visuaalisen viestinnän suunnittelu

Visuaalisen viestinnän suunnittelu pitää sisällään erilaiset kuvat, viestit, mediat, sisällöt ja rakenteet, joihin liittyy visuaalinen ilmiasu. Visuaalista viestintää on esimerkiksi kuvan ja tekstin yhdistäminen, jonka myötä syntyy uusia merkityksiä ja viestejä.

Visuaalisen viestinnän suunnitteluun kuuluvat mm. visuaalisten ilmeiden ja mainonnan suunnittelu, kuvitus, julkaisusuunnittelu, painotuotteiden ja pakkausten suunnittelu, digitaalinen suunnittelu, pelisuunnittelu, animaatiot, typografia ja infografiikka, mutta myös yhä enemmän strateginen luova suunnittelu.

Työpaikat

Mainos- ja designtoimistot, viestintätoimistot, mediat, kustannustalot, yritykset, yhteisöt, valtio ja kunnat. Tavallinen tapa työllistyä on perustaa oma yritys.

Yritysilmeet: yritysten ja yhteisöjen ilmeiden, verkkosivujen, viestintä- ja brändimateriaalin suunnittelu (graafinen suunnittelija, digisuunnittelija, AD, luova suunnittelija tai johtaja)

Julkaisugrafiikka: kirjojen ja lehtien ulkoasusuunnittelu ja tuottaminen painettuun ja sähköiseen mediaan, kuvajournalismi ja informaatiografiikka (AD, graafinen suunnittelija, taittaja)

Mainonnan suunnittelu kattaa markkinointiviestinnän luovan suunnittelun eri medioihin. Tuote- ja palvelubrändien rakentaminen sekä niiden identiteettien vahvistaminen (Art Director, AD-assistentti, tuotanto-AD, graafinen suunnittelija, luova johtaja)

Kuvittaminen on taiteellista työskentelyä, jota sisältyy julkaisujen, mainonnan ja yritysilmeiden graafiseen suunnitteluun. Merkittävä rooli suomalaisen lastenkirjallisuuden, animaatioiden ja sarjakuvataiteen tuottamisessa (kuvittaja, graafinen suunnittelija).