Tietosuojaseloste

7.9.2023 lukien

1. Rekisterin pitäjä

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry (”Grafia ry”)

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katri Soramäki
Uudenmaankatu 11 B 9, 00120 Helsinki
+358 (0) 9601942
grafia@grafia.fi 

3. Rekisterin nimi

Grafia ry:n verkkosivuston jäsenrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan, jotta verkkosivustolta kautta tehtyihin jäsenhakemuksiin voidaan reagoida ja verkkosivujen käyttöä seurata. 

5. Rekisterin tietoseloste

Hakija ilmoittaa sivujen kautta seuraavia henkilötietojaan:

  •  Nimi
  •  Syntymäaika
  • Sukupuoli (vapaaehtoinen tieto)
  • Sähköpostiosoite
  • Yhteystiedot
  • Syntymäpaikka
  • Ammattinimike
  • Työpaikan tiedot
  • Työhistoria
  • Työnäytteet

Lisäksi tallennamme viestien lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan joko suoraan käyttäjiltä itseltään tai verkkosivustolle tulevan liikennöinnin kautta.

7. Säännönmukaiset luovutukset

Grafia ry:n puolesta henkilötietoja ylläpitää ja hallinnoi Red & Blue Oy. Gruppo Software Oy käsittelee Grafia ry:n jäsenrekisteri- sekä laskutustietoja ja Aspicore Oy apurahajärjestelmäpalvelun henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään myös Google Analytics-sovelluksella, jonka nojalla tietoa siirtyy Google LLC:lle. 

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suositeltu teksti: Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät ja ylläpitävät ainoastaan rekisterinpitäjä, kohdassa 7. mainitut yritykset ja Grafia ry:n erikseen nimeämä sen henkilöstö. Vain edellä mainituilla tahoilla on oikeus käsitellä ja ylläpitää Grafia ry:n rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Red & Blue Oy:n tietoverkko ja ICT- laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ICT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.