Saavutettavuusseloste

Tavoitteenamme on tarjota digitaalisia palveluita, jotka ovat saavutettavia mahdollisimman monelle. Tässä saavutettavuusselosteessa kerromme, miten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toteutuu grafia.fi-verkkosivuilla. Kerromme myös, millaisia puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta ja kehittämisehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen.

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 5.1.2024. Kuvaus sivuston saavutettavuudesta perustuu Grafian ja ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation arvioon sivuston saavutettavuudesta.

Saavutettavuuden tila verkkopalvelussa

Tämä verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain. Grafia.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin, mutta ei ole vielä kaikille käyttäjille täysin saavutettava. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuuspuutteet ovat ryhmitelty seuraavien kokonaisuuksien alle:

• havaittava
• hallittava
• toimintavarma

Havaittava

Kuvien tekstivastineet
Sivuston kieliversioista puuttuu osa kuvien tekstivastineista (alt-tekstit) tai ne ovat suomenkielellä, mutta alt-tekstejä pyritään täydentämään mahdollisimman pian. Myös osasta ajankohtaissisältöön liittyvistä kuvista sekä tekijät-osiosta puuttuu kuvien tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)

Palvelussa on otsikoita, joita ei ole merkitty otsikoiksi
Palvelussa on lihavoitua tekstiä, jotka toimivat otsikoina, mutta niitä ei ole merkitty otsikoiksi ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)

Otsikkotasot eivät kaikkialla noudata hierarkiaa
Palvelussa on sivuja, joissa otsikkotasot eivät noudata hierarkiaa ja jäsennä sisältöä loogisesti. (WCAG 1.3.1)

Joiltain syötteiltä puuttuvat syöttämistä helpottavat ominaisuudet
Palvelussa on syötteitä, jotka eivät avusta käyttäjää tietojen täyttämisessä. (WCAG 1.3.5)

Palvelu ei kestä kaikissa tilanteissa tekstin suurennosta 200:aan prosenttiin.
Mobiilissa kaikki toiminnallisuudet eivät pysy käytettävänä ja sisällöt luettavana, kun tekstiä kasvatetaan 200:aan prosenttiin. (WCAG 1.4.4)

Hallittava

Linkkien nimeäminen
Joillakin sivuilla on linkkejä, joiden kuvaus on keskenään sama, mutta jotka vievät eri osoitteisiin. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus). Joidenkin linkkien ja painikkeiden teksti ei ole riittävän kuvaava (WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput).

Näppäimistö- ja apuvälinekohdistus ei kaikissa tilanteissa ole looginen
Näppäimistö- ja kohdistusjärjestys ei aina ole käyttäjälle looginen. Joissain tilanteissa näppäimistö- ja apuvälinekäyttäjä saattaa joutua tahtomattaan sivun alkuun ja valikosta sivun pääsisältöön mobiilissa. (WCAG 2.4.3)

Toimintavarma

Palvelussa on elementtejä, joilla on sama ID
Joillain palvelun elementeillä on samat ID:t, jotka voivat haitata apuvälineiden toimintaa. (WCAG 4.1.1)

Lomakkeen lähetyksen onnistuminen tai epäonnistuminen ei aina selviä apuvälinekäyttäjälle
Apuvälinekäyttäjät eivät kaikissa tilanteissa saa tietoa lomakkeen lähetyksen onnistumisesta tai virheellisistä kentistä. (WCAG 4.1.3)

Puutteiden korjaus

Havaittuja saavutettavuuspuutteita pyritään korjaamaan jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua. 

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme?

Voit antaa meille saavutettavuuspalautetta sähköpostilla osoitteeseen grafia@grafia.fi. Kerro viestissäsi mistä sivusta on kyse ja kuvaile ongelma mahdollisimman tarkasti. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaan). Etelä-Suomen Aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000