Grafia

Tunnustukset

Grafian jakamat tunnustukset

Grafia jakaa jäsenilleen ja visuaalisen viestinnän alaan toiminnallaan vaikuttaneille henkilöille erilaisia tunnustuksia. Rudolf Koivu -lasten- ja nuortenkirjapalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Albert Gebhard -mitalia jaetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt Grafian ja sen jäsenten kansainvälistä vuorovaikutusta ja arvostusta. Grafia myöntää kunniajäsenyyksiä ja hakee valtiolliset kunnianosoitukset jäsenilleen.

Vuoden Graafikko

Vuoden Graafikko -palkinto jaetaan vuosittain ilman eri hakemusta ensisijaisesti ansiokkaasta ja tuloksellisesta työskentelystä graafisen suunnittelun alueella tai muusta toiminnasta suomalaisen graafisen suunnittelun tason ja arvostuksen kohottamiseksi. Grafian ammattilaisraati valitsee Vuoden Graafikon.

Rudolf Koivu -palkinto

Grafia ry jakaa Rudolf Koivu -palkinnon joka toinen vuosi parhaasta lasten- tai nuortenkirjakuvituksesta. Palkinnon suuruus on 10 000 €. Rudolf Koivu -palkintoa alettiin jakaa taiteilija Rudolf Koivun elämäntyön kunniaksi jo vuonna 1949. Palkinto voidaan myöntää Suomessa toimivalle kuvittajalle. Grafia ry:n hallitus päättää erikseen joka toinen vuosi jaettavan palkinnon jakoajankohdan sekä myöntää tarkoitukseen tarvittavat varat.

Rudolf Koivu -palkinnon historia
Muun muassa kirja- ja lehdenkustantajille työskennelleet taiteilijat perustivat vuonna 1933 Suomen Piirtäjäliiton, jonka toimintaa Grafia ry jatkaa. Rudolf Koivu toimi liiton ensimmäisenä sihteerinä. Taiteilija Rudolf Koivun elämäntyön kunniaksi perustetun palkinnon tarkoitus on kohottaa lastenkirjataiteen tasoa. Vuoteen 1983 saakka palkinnon jakoi Rudolf Koivu -säätiö, vuosina 1983–1986 Grafia ry yhdessä Suomen Nuorisokirjailijat ry:n kanssa ja vuosina 1986–1996 Suomen kirjasäätiö. Vuonna 1997 palkinto siirtyi takaisin Grafialle.

Albert Gebhard -mitali

Mitali kunniakirjoineen voidaan myöntää ansioituneelle piirtäjälle, kuvittajalle tai graafiselle suunnittelijalle. Mitalin voi saada myös yhteisö tai henkilö, joka on edistänyt piirrostaiteen ja graafisen suunnittelun kehitystä ja arvostusta Suomessa sekä toiminut erityisen arvokkaalla tavalla liiton kulttuuritavoitteiden ja sen jäsenten hyväksi.

Albert Gebhard

Albert Gebhardin (1869–1937) johdolla perustettiin 22.5.1933 Suomen Piirtäjäliitto eli nykyinen Grafia. Gebhard oli myös yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Albert Gebhard toimi vuodesta 1897 pidettynä piirustuksenopettajana Taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Hän oli Pekka Halosen opiskelutoveri, ja Akseli Gallen-Kallela ja Albert Edelfelt olivat hänen vanhimpia ystäviään. Gebhardin opinnot olivat ajalle tyypillisiä ulkomaanmatkoineen Pariisiin ja Italiaan. Hän oli erittäin taitava piirtäjä ja etenkin vuosina 1900–1910 suosittu kuvittaja.

Taidepiirtäjäin liitto Grafia Tecknarförbund ry, sittemmin Grafia ry, perusti ja lyötti vuonna 1963 Albert Gebhard -mitalin kunnioittaakseen Albert Gebhardin elämäntyötä. Mitali on lyöty pronssista ja sen suunnitellut taiteilija Olof Eriksson.

Grafia juhlisti 85. toimintavuottaan 21.5.2018 ja jakoi Albert Gebhard -mitalit Leena-Kaarina Brownille ja Erja Hannulalle. Kummatkin henkilöt ovat olleet vaikuttamassa alan kehitykseen sekä Grafian aktiiveina että opettajina. Brown (ent. Kaunonen) ja Hannula ovat olleet tärkeässä roolissa Vuoden Huiput -kilpailun perustamisessa. Molemmat ovat taustaltaan art directoreita.

Kunniajäsenyydet ja kunnianosoitukset

Grafia kutsuu sääntöjensä oikeuttamana kunniajäseniä. Kunniajäsenet ovat henkilöinä ja työnsä tuloksin avartaneet suomalaisten maailmankuvaa vuosikymmenien ajan sekä lujittaneet luovan kuvallisen viestinnän ja graafisen ammattityön yhteiskunnallista arvostusta. Grafian ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi valittiin Eino ”Eka” Lainio hänen 90-vuotissyntymäpäivänään syyskuussa 2003.

Kunniajäsenet

Mainostoimistojohtaja Ami Hasan (1956–2021) oli hasan & partners Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Sen lisäksi hän on ollut Art Directors’ Club of Europen presidentti, Vuoden Huippujen Platinahuipulla sekä lukuisilla muilla palkinnoilla ja kunnianosoituksilla palkittu yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen. Hasan oli kärkäs luovuuden ja markkinoinnin puolestapuhuja. Ami Hasanin mukaan ”luovuus ei ole funktio niin kuin ei markkinointikaan, ne ovat molemmat elimellinen osa jokaista organisaation funktiota”.

Professori, emerita Marjatta Itkonen (s. 1950) toimi kymmenen vuotta (2004–2014) Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun professorina. Itkonen on valmistunut taiteen maisteriksi Puolasta, josta hän sai vahvan palon julistetaiteeseen. Julistesuunnitteluun liittyvät tapahtumat ja luottamustehtävät ovat kuljettaneet Itkosta ympäri maailmaa. Marjatta Itkosen oma suunnittelutoimistonsa Studio Viiva oli toiminnassa lähes 40 vuotta ja Itkonen jatkaa edelleen suunnittelu- ja opetustyötä kansainvälisesti.

Ministeri Lauri Tarasti (s. 1941) on toiminut aktiivisesti useissa suomalaisissa kulttuuriprojekteissa. Hänellä on ollut ratkaiseva rooli Lahden kansainvälisen julistetriennalen olemassaololle ja menestykselle. Tarasti valittiin kunniajäseneksi vuonna 2014.

Graafinen suunnittelija Martti Mykkänen (1926–2008) tunnettiin erityisesti tekemistään kirjojen kansista ja julisteista. Hänen tunnetuin kansikuvituksensa on Väinö Linnan Tuntematon sotilas vuodelta 1954. Mykkänen valittiin kunniajäseneksi vuonna 2008.

Taiteen maisteri Helmiriitta Honkanen (1920–2018) on esiintuonut arjen grafiikan merkitystä lehtikirjoituksissa ja omissa julkaisuissaan, joista esimerkkeinä Placatista julisteeksi sekä vuonna 2003 ilmestynyt Arjen Grafiikkaa. Honkanen valittiin kunniajäseneksi vuonna 2003.

Kuvittaja Hannu Taina (s. 1941) on toiminut aktiivisesti kuvittajien asialla. Hän on luonut merkittävän uran mm. koko kansan tunteman Uppo Nallen kuvallisen hahmon luojana. Taina valittiin kunniajäseneksi vuonna 2003.

Professori emeritus Jukka Pellinen (1925–2011) on tehnyt uraa uurtavan työn Grafian toiminnan kansainvälistäjänä ja kokonaisen graafikkosukupolven kouluttajana. Pellinen tunnetaan myös alan aktiivisena keskustelijana. Pellinen valittiin kunniajäseneksi vuonna 2003.

Erik Bruun (s. 1926) on maineikas graafikko. 1950-luvulta lähtien hänet on tunnettu oivaltavista, taidokkaista ja usein sympaattisista huumorin sävyttämistä julisteistaan. Johdonmukaisella ja hienostuneella ”Suomi-grafiikallaan” hän on piirtänyt graafisen suunnittelumme historiaan oman, lähes ikonisen profiilinsa. Bruunille on myönnetty professorin arvonimi sekä Platinahuippu.

Tove Jansson (1914–2001) tuskin kaipaa esittelyä. Hänen muumiperheensä on tunnettu ympäri maailman. Hänen uransa myös kuvittajana ja lehtipiirtäjänä oli pitkä ja tuottelias. Jansson tunnetaan oikeastaan taidemaalarina, mutta muumiperheen uskomattomien tarinoiden kuvitus ja kirjoittaminen nosti hänet vasta maailmanmaineeseen.

Eino ”Eka” Lainio (1913–2005) on tehnyt pitkän päivätyön graafikkon, kirjantekijänä, tuotteliaana kirjailijana. Hän osallistui aktiivisesti Grafian toimintaan ja ollut mukana mm. Albert Gebhard -mitalihankkeessa sekä toteuttamassa Suomen käyttögrafiikkaa ja Suomen piirustustaidetta -kirjoja.

Markku Reunanen (1933–2016) on tehnyt elämäntyönsä suuren kustantamon johtavana graafikkona. Hänen runsas ja korkeatasoinen tuotantonsa edustaa kirjataiteen ja typografian alalla edustaa Grafian perinteitä ja keskeistä ideologiaa parhaimmillaan.