Tietoa alasta

Eettiset ohjeet harjoittelulle

Grafian eettiset ohjeet luovan suunnittelun alan opiskelijaharjoitteluille

Eettinen harjoittelusopimus täyttää työsopimuslain ja mahdollisen työehtosopimuksen vaatimukset

  • opiskelija on työsuhteessa harjoittelupaikkaan, eikä ole freelancer
  • harjoittelusta tehdään kirjallinen, harjoitteluajan kestävä määräaikainen työsopimus
  • työnantaja vastaa työsuhteen vakuutuksista ja maksaa palkan sivukulut, kuten muillakin työsuhteisilla
  • työnantaja tekee oppilaitoksen kanssa harjoittelusopimuksen
  • harjoittelupaikan vastaanottava opiskelija on motivoitunut työharjoitteluun ja sitoutuu noudattamaan työelämän pelisääntöjä.

Harjoittelusta tulee maksaa kohtuullinen palkka

Palkan tasoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

  • opintojen vaihe
  • työtehtävien vaativuus
  • työn itsenäisyys
  • aiempi työkokemus
  • työpaikalta saadun ohjauksen laatu ja määrä

Kokoaikaisen harjoittelijan (viikkotyöaika 37,5 h) palkan on oltava vähintään työttömyysturvalain työssäoloehtoa kerryttävän palkan suuruinen: vuonna 2023 tämä on 1 331 € / kk. Huom! Palkan suuruus päivittyy vuosittain, ajankohtainen tieto löytyy Kelan sivuilta www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto

Grafia ei suosittele palkattomia harjoitteluita.

Hyvin suunnitellusta opiskelijaharjoittelusta on hyötyä yritykselle että opiskelijalle

Harjoitteluilla on tärkeä rooli opiskelijan usein ensimmäisenä alan työpaikkana. Harjoittelun avulla opiskelija kasvattaa ymmärrystä oikean työn odotuksista ja haasteista sekä oppii uusia taitoja tekemällä. Alan yrityksessä tehty harjoittelu tarjoaa opiskelijalle arvokkaan mahdollisuuden kartuttaa omaa portfoliota ja kasvattaa ammatillista verkostoa. Työnantaja puolestaan hyötyy opiskelijoiden uusista ideoista, näkökulmista ja työpanoksesta sekä saa mahdollisuuden tutustua uusiin tekijöihin.