Kaikki ajankohtaiset

Globaalius ja monialaisuus trendeinä

Globaalius ja monialaisuus trendeinä

Grafian tekemän vuoden 2017 toimialatutkimuksen mukaan jäsenistöstä yhä useampi hankkii uusia asiakkaita ja työmahdollisuuksia globaalisti.  

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian loppuvuodesta 2017 toteuttamassa toimialatutkimuksessa kartoitettiin nykyisen työtilanteen lisäksi jäsenten näkemyksiä alan ja ammatin tulevaisuudesta. Visuaalisen viestinnän ammattilaisten kannalta keskeiset toimialat ovat edelleen keskellä suurta murrosvaihetta, mikä näkyy osin ristiriitaisina odotuksina tulevaisuuden suhteen.

Alan kehitys suosii visuaalisen viestinnän suunnittelijoita, jotka hallitsevat eri kanavat ja välineet, ja jotka pystyvät toimimaan asiakkaidensa strategisina kumppaneina. Suunnittelijat työskentelevät nykyään joustavasti myös ulkomaisille toimeksiantajille – tai ulkomailta käsin.

Grafiaan kuuluvien suunnittelijoiden työtilanne on entistä vakaampi – keskimääräisen työttömyysasteen ollessa vuodenvaihteessa 8,6 % kyselyyn vastanneista työttömänä oli vain 4,3%. Vastaajista 80 % arvioi alan työtilanteen kotimassa pysyvän ennallaan tai jopa paranevan. 37 % uskoi ulkomaisten toimeksiantojen saamisen lisääntyvän lähitulevaisuudessa.

Myös kyselyyn vastanneiden työsuhteisten suunnittelijoiden tyytyväisyys ansiotasoonsa oli lisääntynyt. Työsuhteisten kuukausiansio oli keskimäärin 3700 euroa. Yrittäjien keskiansio oli puolestaan vain 2660 euroa, kun yksityisen sektorin keskiansio Suomessa on 3596 euroa. Yrittäjien vastauksissa näkyikin tyytymättömyys ansiotasoon. Palkansaajat olivat keskimäärin tyytyväisiä ansiotasoonsa, kun kuukausipalkka oli 3200 € tai yli. Yrittäjät olivat keskimäärin tyytyväisiä, kun palkka ylitti 2400 €.

Raporttiin on koottu syksyllä 2017 tehdyn toimialakyselyn keskeiset tulokset. Tutkimukseen vastasi 186 Grafian jäsentä, vastausprosentin ollessa 20. Grafian jäsenet vaikuttavat arkiseen visuaaliseen ympäristöömme voimakkaasti, vaikka jäävätkin usein näkymättömiksi. Tämä tutkimus on yksi tapa, jolla Grafia haluaa edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun tuntemusta.

Tutustu raporttiin

Lisää ajankohtaisia

Katso kaikki