Kaikki tapahtumat

Perikangas & Raadelma: Outotrofia – Valuvat kirjeet

Aliisa Perikankaan ja Oona Raadelman näyttely tutkii ihmisen ja ei-inhimillisen välisen rakkauden ja viestinnän teemoja. Biomuovista rakentuvat aseemiset tekstiteokset kutsuvat uudelleenkuvittelemaan eliöiden ja ainesten välisiä suhteita ilman hierakioita. Outotrofia Grafian luovassa tilassa Luonnoksessa 5.4.–5.5.2024.

.𖥔 ݁ ˖✧˖°₊ ⊹ Miltä näyttää rakkauden kieli ihmisen ja ei-inhimillisen välillä? ⊹₊°˖✧˖ ݁𖥔.

Outotrofia (eng. queertroph) on spekulatiivinen ravintoverkon trofiataso, jossa eliöiden välisiä riippuvuussuhteita tarkastellaan yhteiselon, symbioosin ja toisluonnollisuuden kautta. Trofiataso viittaa biologiassa eliön paikkaan osana ravintoverkkoa, jossa energiavirta kulkee tasolta toiselle eliöiden syödessä toisiaan ja tullessaan itse syödyksi. Outotrofiassa verkoston perinteiset hierarkiat purkautuvat, eivätkä jaottelut oma- ja toisenvaraisuuteen enää päde.

Outotrofisissa enemmän-kuin-inhimillisissä kirjeissä herkistytään, kietoudutaan ja hyväillään toiseutta, tavoitteena löytää uudenlaista ymmärrystä ihmisten ja ei-inhimillisten eliöiden välille. Enemmän-kuin-inhimillinen viestintä kehittyy havainnoimalla sitä, kuinka muut eliöt viestivät toisilleen. Tällöin puhutun ja kirjoitetun kielen rinnalle nousevat aistit, tunteet ja toiminta tietoa tuottavina tekijöinä.

Näyttelyssä taiteilijat eivät ole vain muokanneet materiaalia valmiiksi teoksiksi, vaan prosessin lähtökohtana on materian ja taitelijoiden välinen yhteistyö. Materiaalisuus on yhtäältä jotain, joka pakenee kieltä ja käsitteellistämistä, mutta johon ihmisillä on paradoksaalisesti kuitenkin pääsy vain kielen kautta.

Näyttelyn biomuovista syntyvä aseeminen (sanaton) ja outo (queer) kirjoitus kutsuu pohtimaan materiaalin ja kirjoituksen yhteyttä: mitä koemme ihmisen tekemäksi ja mikä on ”luonnon” jälki? Aseeminen kirjoitus on tekstitaiteen alalaji, joka sulauttaa tekstin ja kuvan ja jättää tuloksen vapaaksi katsojan tulkinnoille. Teokseen ei kirjoitu selkeää sanomaa, vaan se syntyy katsojan ja teoksen välisestä ruumiillis-aistillisesta kokemuksesta.

Lisää tapahtumia

Katso kaikki