Kaikki tekijät

Tekijät

CEO

Jari Danielsson

Jari Danielsson
CEO

Jari Danielsson

Yhteystiedot

jari.danielsson@kuudes.com

Osaamisalueet

Palvelumuotoilu, Tuote- tai palvelukonsepti