Kaikki tekijät

Tekijät

visuaalisen viestinnän lehtori

Antti Alanko

Antti Alanko
visuaalisen viestinnän lehtori

Antti Alanko

Toimin Turun AMK:n Taideakatemiassa visuaalisen viestinnän lehtorina.

Yhteystiedot

antti.alanko@turkuamk.fi

040 5276484

Osaamisalueet

Logo / tunnus, Mainonnan suunnittelu, Palvelumuotoilu, Typografia, Valokuva