Kaikki tekijät

Antti Alanko

visuaalisen viestinnän lehtori
Antti Alanko

Antti Alanko

visuaalisen viestinnän lehtori

Toimin Turun AMK:n Taideakatemiassa visuaalisen viestinnän lehtorina.

Yhteystiedot

antti.alanko@turkuamk.fi

040 5276484