Kaikki artikelit

Grafian uusi asu

Grafian uuden ulkoasun ja visuaalisen maailman ovat muotoilleet TSTO ja Schick Toikka. Suuntaviivat humaanimmalle, humoristisemmalle ja lämpimämmälle ilmeelle löytyivät yllättävän läheltä.

Toukokuussa 2024 otetaan käyttöön Grafian uusi visuaalinen ilme, jonka on suunnitellut suunnittelutoimisto TSTO. Ilmeeseen sovitetut, Grafian uudet otsikkofontit ovat kirjainmuotoilustudio Schick Toikan käsialaa. 

Uusi ilme on orgaanista jatkumoa jo pitkään jatkuneelle yhteistyölle. Helsinkiläisen TSTO:n käsissä syntyi myös Grafian aiempi ulkoasu reilu kymmenen vuotta sitten. Tuolloin vastikään perustettu toimisto loi Grafialle ilmeen, jonka tarkoitus oli toimia vakaana perustana järjestötoiminnalle. ”Silloin meiltä pyydettiin kokonaisuuteen vakautta ja vakavastiotettavuutta, joka tukisi kokemusta stabiilista ja luotettavasta organisaatiosta”, TSTO:n Matti Kunttu muistelee. ”Lopputulos oli tietynlaista lomake-estetiikkaa, josta kyllä tykkäämme meidän toimistossa: tiukka ja hallittu on hyvä kontrasti jonkun luovan asian rinnalla”, TSTO:n Jonatan Eriksson jatkaa. 

Yhteisö osaksi visuaalisuutta

Kurinalainen gridijärjestelmä saattaa kuitenkin joskus käydä ilmaisulle ahtaaksi. Grafian tavoite on aina ollut toimia voimakkaasti yhteisönsä tukena sekä ruokkia ja kehittää sitä. Tavoite haluttiin nyt visualisoida päivitettävässä ilmeessä. Tehtävänannosta muodostui kiinnostava haaste. Kuinka kuvata järjestön toimintaa ja yhteisöä visuaalisin keinoin? Ulkoasuun toivottiin uudistettavaksi typografiaa sekä tuoda mainittua yhteisöajattelua osaksi visuaalista viestintää. Samalla monikanavaisuuden ajan saatossa pirstaloimaa ilmettä voitaisiin yhdenmukaistaa saman sateenvarjon alle. 

”Verrattuna aiempaan halusimme nähdä Grafian myös autonomisena toimijana, joka julkaisee mielenkiintoisia alan sisältöjä ja jolla voi olla oma ääni ja mielipiteitä. Se oma ääni syntyy tietenkin Grafian yhteisöstä, sen synnyttämästä kohinasta ja äänenpainoista. Järjestön ei tarvitse olla hajuton ja mauton. Kaikki aina näyttää kuitenkin joltakin, niin meidän mielestämme Grafia voi näyttää kiinnostavalta”, Kunttu tiivistää. 

Typografialla rikkautta ilmaisuun

TSTO kutsui jo varhain suunnitteluvaiheessa mukaan berliiniläis-helsinkiläisen Schick Toikan vastaamaan otsikkofontin suunnittelusta. Paljon tekstipohjaistakin sisältöä julkaisevalle Grafialle fontista tulikin iso ja tärkeä osa ilmettä. ”Suunnittelussa haettiin omaleimaisempaa tyyliä ja toisaalta käyttöön laajempi paletti, jotta olisi mahdollista sanoa asioita eri nyanssein”, kertoo toinen Schick Toikan perustajajäsenistä, Lauri Toikka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisuuteen suunniteltiin sekä päätteellinen että päätteetön otsikkofontti. Kirjaintyypeillä on kummallakin omat ominaisuuteensa ja persoonansa, mutta niille on piirretty taiten samankaltainen muotokieli. Kuten yhteisössä yksilöillä, myös niillä on toisaalta yhdistäviä ja mutta myös niitä toisistaan erottavia tekijöitä. ”Halusimme, että fonttipaketti pitäisi sisällään erilaisia ääniä, mahdollisuuksia ja ilmaisun tapoja”.

”Typografiaan toivottiin ilmeikkyyttä ja persoonallisuutta, mutta ei liian häiritsevällä tavalla”, Toikka kertaa toimeksiannon tärkeimpiä kohtia. Suunnitteluvaiheessa keskusteltiin paljon saavutettavuudesta, ilmaisusta ja omaleimaisuudesta. ”Puhuimme siitä, mitä saavutettavuus oikeasti merkitsee. Se ei ole yhtäläisyysmerkki sen kanssa, että kaiken tulisi näyttää samalta kuin kaikki muu, tai että asioista pitäisi tehdä tylsän näköisiä”, Toikka sanoo, ”mutta totta kai se asettaa jonkinlaiset raja-aidat. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään taideprojekti, jossa haastetaan lukemisen konventioita”. 

”Grafialle suunnitelluissa otsikkofonteissa on erikoisflavoria ja jekkua, jolla pyrittiin erottautumaan tavanomaisten yritysilmeiden maailmasta”, Toikka kuvailee, ”suunniteltuun laajuuteen mahtuu herkkyyttä mutta myös struktuuria, sieltä löytyy erilaisia paksuuksia, ettei se olisi liian jämäkkä tai liian heiveröinen tai ottaisi itsessään hallitsevaa roolia – mutta kuitenkin tavallaan voi ottaakin. Kokonaisuus pitää sisällään eri kontrasteja, aivan kuten Grafiassa on erilaisia tekijöitä ja ihmisiä”. Grafian oman otsikkofontin rinnalle leipätekstiä muotoilemaan määritettiin Klim Type Foundryn Signifier.

Ketä meitä oli?

Kun säännöt on luotu ja omaksuttu, on varaa vähän venytellä niiden muodostamia raja-aitoja. Grafian vanha tiukka ja hallittu ilme palveli ja toimi tehtävässään pitkään, mutta uuteen ulkoasuun haluttiin aiempaa enemmän humaaniutta, huumoria, lämpöä ja yhteisön tuntua. Vähitellen uusi visuaalinen maailma löysi muotonsa juuri Grafian ihmisistä. Yhteisö syntyy yksilöistä, jotka limittyvät yhteen toistensa kanssa: yksilöiden piirteet ja hahmot piirtävät lopulta koko joukolle ääriviivat, ja tekevät siitä yhteisönä ainutlaatuisen. Tätä kautta TSTO lähti suunnitellessaan tutkimaan yhteisön kuvallistamista. ”Grafian yhteisö on kaikki sen ihmiset”, Jonatan Eriksson toteaa, ”pohdimme, voisimmeko ottaa kaikki tähän yhteisöön kuuluvat ja muuttaa ne visuaalisempaan muotoon”. Lukuisat nimet yhdessä muodostavat yhteisöllisen kuhinan, juhlahumun, jossa yksilöt yhteen saatettuina synnyttävät Grafian uuden ilmeen peruselementin. Lopputuloksena on Grafia, jolle on annettu oma ääni – koko yhteisönsä ääni.

Hanna-Katariina Mononen

Vapaa kirjoittaja

http://hannakatariina.com/

Hanna-Katariina Mononen on helsinkiläinen vapaa kirjoittaja, joka on kiinnostunut tavallisuuden erityisyydestä ja ennen kaikkea empatiasta.

Lisää artikkeleita

Katso kaikki