Kaikki ajankohtaiset

Työsuhteisten määrä lisääntynyt jäsenistössä

Työsuhteisten määrä lisääntynyt jäsenistössä

Grafian keväällä 2019 tekemän jäsentutkimuksen mukaan yhä useampi suunnittelija on työsuhteessa. Tyytyväisyys palkkatasoon on hyvä sekä yrittäjillä että työsuhteisilla. Kansainvälistymisessä kaivattiin apua erityisesti kontaktien luomiseen.

Luovan suunnittelun ala on perinteisesti ollut se, jolle uudet työntekemisen muodot rantautuvat ensin. Yksinyrittäminen on ollut grafialaistenkin tyypillisin työllistymistapa. Kyselyn perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että yksinyrittäjyyden ohella suunnittelijat työllistyvät yhä useammin paitsi suunnittelu- tai mainostoimistoissa, myös muiden toimialojen tai kolmannen sektorin in-house-suunnittelijoina.

Vastanneista palkansaajista mainonta- ja markkinointisektorilla työskenteli 31,8 % ja muiden kuin visuaalisen viestinnän, kulttuurin tai julkisen hallinnon toimialalla 28,2 prosenttia. Verkkopalvelut ja ohjelmistokehitys työllisti 11,8 % palkansaajista (raportin sivu 16).

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian toimialatutkimukseen on koottu keväällä 2019 tehdyn toimialakyselyn keskeiset tulokset. Tutkimukseen vastasi 213 Grafian jäsentä, vastausprosentin ollessa 22. Kaikkiaan järjestöön kuuluu lähes 1200 jäsentä. 

Kyselyyn vastannut keskimääräinen Grafian jäsen oli pääkaupunkiseudulla asuva 25–35-vuotias nainen, jolla on medianomin koulutus. Hän työskentelee graafisena suunnittelijana mainostoimistossa, jossa suunnittelee yritysilmeitä. Hän on tyytyväinen noin 3800 euron palkkaan vakituisessa työsuhteessaan ja on luottavainen työsuhteen jatkuvuuteen.

Visuaalisen viestinnän työmarkkina on yhä globaalimpi ja visuaalista suunnittelua voi myydä ja ostaa yli rajojen. Tällä kertaa vastaajilta kysyttiinkin työskentelyn kansainvälistymisestä ja siinä tarvittavasta tuesta. Asia on ajankohtainen noin puolelle vastaajista. Eniten apua kaivataan kontaktien luomiseen. Myös erilaisista rahoituskanavista sekä rahoituksesta toivottiin kattavammin tietoa.

Tutkimukseen