Kaikki ajankohtaiset

Muotoilun tiedotuskeskus on perustettu

Muotoilun tiedotuskeskus on perustettu

Muotoilun tiedotuskeskus Finnish Design Info ry on perustettu – vahvistaa suomalaisen muotoilun näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Muotoilun tiedotuskeskus Finnish Design Info ry on perustettu 19. elokuuta edistämään kotimaisen muotoiluosaamisen kansainvälistymistä sekä vahvistamaan alan ääntä ja sen toimijoiden välistä vuorovaikutusta.

Suomalaisella muotoilulla on paljon annettavaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Finnish Design Info on perustettu viestimään muotoilun tuottamasta arvosta ja vahvistamaan Suomen maakuvaa muotoilun edelläkävijänä.

Tavoitteeseen pyritään viestimällä muotoilun vaikuttavuudesta sekä käynnistämällä merkittäviä yhteisprojekteja muiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistys haluaa päivittää näkemyksiä suomalaisesta muotoilusta sekä uudistaa Finnish Design -käsitettä.

Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Design Forum Finland, Designmuseo, Grafia ja Ornamo.

”Muotoilu on läsnä kaikkien meidän arjessa koko ajan moninaisemmin. Nyt perustettu yhdistys on tärkeä askel, joka tuo muotoilukentän toimijoita yhteen koordinoimaan ja vahvistamaan muotoilun roolia ja ymmärrystä sekä Suomen maakuvassa että yhteiskunnassa laajemmin,” sanoo Designmuseon johtaja Jukka Savolainen.

”On hienoa, että meillä on muotoilun kentällä oma ja dynaaminen toimija, joka edistää Suomen maakuvaa muotoilun avulla,” jatkaa toiminnanjohtaja Salla Heinänen Ornamosta.

”Elämme useiden kriisien keskellä ja muotoilulla voi olla keskeinen rooli, kun etsimme ratkaisuja ympäröiviin isoihin ongelmiin. Suomalaisella muotoilulla on paljon annettavaa tähän työhön ja Finnish Design Infon missiona on nostaa esiin tätä osaamista laaja-alaisesti,” toteaa Grafian toiminnanjohtaja Katri Soramäki.

”Pystymme nyt muodostamaan yhteisen näkemyksen siitä, miten laaja käsite Finnish Design on, sekä kertomaan mitä sillä on tarjottavana kansainvälisessä kilpailukentässä,” summaa Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Joakim Karske.

Arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun viestintään joukkovoimaa

Yhdistyksen varsinainen toiminta käynnistyy ensi vuonna, jolloin yhdistyksessä aloittaa loppuvuodesta valittava toiminnanjohtaja.

Kuluvana vuonna viedään päätökseen hankevaihe, jonka projektipäällikkönä toimii Katja Lindroos. Sen keskeisimmät tavoitteet liittyvät Archinfon ja Fashion Finlandin kanssa tehtävään yhteishankkeen, jossa haetaan uutta yhteistyömallia suunnittelualojen kansainvälistymisen tukemiseen viestinnän keinoin.

Yhteishanke näkyy ja kuuluu syksyllä muun muassa keskustelutilaisuuksina eri tapahtumissa sekä sisältöinä kunkin kumppanin kanavissa.

Finnish Design Info -hankkeen käynnisti vuonna 2020 kuusi Suomen muotoilualan keskeistä toimijaa: Aalto-yliopisto, Design Forum Finland, Designmuseo, Grafia, Helsinki Design Week (Luovi Productions Oy) ja Ornamo. Hanketta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.