Kaikki ajankohtaiset

Koronan vaikutukset ristiriitaiset

Koronan vaikutukset ristiriitaiset

Grafian alkuvuonna 2021 tekemän jäsentutkimuksen mukaan koronapandemian tuoma notkahdus työhön ja ansioihin luo epävarmuutta, mutta monelle se on antanut aikaa luovuudelle ja omille projekteille.

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian toimialatutkimukseen on koottu alkuvuodesta 2021 tehdyn toimialakyselyn keskeiset tulokset. Tutkimukseen vastasi 235 Grafian jäsentä, vastausprosentin ollessa 21. Kaikkiaan järjestöön kuuluu yli 1200 jäsentä. 

Toimialan perustietojen lisäksi kyselyllä kartoitettiin koronapandemian vaikutuksia visuaalisen viestinnän alalle. Luovan suunnittelun toimiala on suhdanneherkkä ja pandemian alkuvaiheessa pelättiin kriisin vaikutuksia. Toisille työelämän pysähdys toi kaivatun hengähdystauon ja mahdollisuuden miettiä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Jotkut hyödynsivät tilanteen tekemällä omia projektejaan, joihin ei ollut aiemmin aikaa. Osa taas koki rajun pudotuksen, kun työtilaisuudet hävisivät lähes kokonaan. Oman asiakaskunnan tilanne heijastui useimmilla suoraan omaan liiketoimintaan.

Grafialaisten työnkuvaa pandemia ei ole sinällään rajusti ravistellut: edelleen suurin osa (68,5 %) vastanneista ilmoittaa suunnittelevansa yritysilmeitä ja visuaalisia identiteettejä. Viimekertaiseen kyselyyn verrattuna digitaalinen suunnittelu on noussut toiseksi yleisimmäksi vaihtoehdoksi julkaisusuunnittelun ja kuvituksen rinnalle (64,7 %).

Yksinyrittäminen on grafialaisten tyypillisin työllistymistapa. Kyselyn vastaajissa on yrittäjiä ja palkansaajia lähes yhtä paljon. Palkansaajien määrä oli pienentynyt muutamalla prosentilla edelliseen tutkimukseen nähden. Työsuhteiset suunnittelijat työllistyvät paitsi suunnittelu- tai mainostoimistoissa, myös muiden toimialojen tai kolmannen sektorin in-house-suunnittelijoina. Pandemian aiheuttamasta turbulenssista huolimatta melkein neljä viidestä kyselyyn vastanneesta palkansaajasta uskoi työsuhteensa jatkuvan lähitulevaisuudessa. Opiskelijoiden ja työttömien osuus oli koronavuonna kasvanut kyselyn vastaajien joukossa.

Tutkimukseen

Lisää ajankohtaisia

Katso kaikki