Kaikki ajankohtaiset

Harjoittelu on kahden kauppa

Grafia otti kantaa luovan suunnittelun alan opiskelijaharjoitteluihin julkaisemalla eettiset ohjeet. 

Opiskelijaharjoittelut ovat puhuttaneet alalla pitkään. On helppo sanoa, että harjoittelun ehtojen tulee olla eettiset, mutta vaikeampaa listata mitä asioita tulisi huomioida. Grafia halusi auttaa luovan suunnittelun alan toimijoita sekä opiskelijoita laatimalla eettiset ohjeet opiskelijaharjoitteluille. Ohjeista harjoittelun osapuolet voivat tarkistaa mitkä asiat ainakin tulisi huomioida ja mikä on minimitaso, kun harjoittelusta sovitaan.

”Lähes jokainen suunnittelija on ollut harjoittelussa jossain uransa vaiheessa ja lähes jokainen toimisto harkkareita ottaa. Siksi onkin häkellyttävää, että kukaan ei vuonna 2023 täysin tiedä, miten harjoittelu tulisi järjestää, mitä siihen sisältyy, mitä siitä pitäisi maksaa ja mitkä ovat harjoittelijan ja työnantajan vastuut”, toteaa Anssi Kähärä, Grafian puheenjohtaja ja suunnittelutoimisto Werkligin luova johtaja ja osakas.  

Grafian mukaan eettisen opiskelijaharjoittelun tärkein tunnusmerkki on, että harjoittelu täyttää työsopimuslain vaatimukset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että harjoittelua ei tehdä freelancer-asemassa. Harjoittelusta tulisi solmia kirjallinen, määräaikainen työsuhde, josta työnantaja maksaa normaalit palkan sivukulut sekä vakuutukset.

Harjoittelijoiden palkkaus on yksi paljon puhuttanut teema. Grafian ohjeistus kannustaa maksamaan kohtuullista palkkaa riippuen opintojen vaiheesta, aiemmasta työkokemuksesta tai työtehtävien vaativuudesta. Myös työpaikan tarjoaman ohjauksen määrä voi vaikuttaa palkkatasoon.

Grafian suositus on, että kokoaikaisen harjoittelijan (viikkotyöaika 37,5 h) palkan on oltava vähintään työttömyysturvalain työssäoloehtoa kerryttävän palkan suuruinen. Määrä oli tänä vuonna 1331 euroa kuukaudessa. Palkattomiin harjoitteluihin Grafia ei kannusta lähtemään.

Myös harjoittelijalla on velvollisuuksia: hänen tulee olla motivoitunut työharjoitteluun ja tehdä parhaansa sekä noudattaa työelämän pelisääntöjä. Työharjoittelu on kahden kauppa ja hyvin suunnitellusta harjoittelusta on hyötyä sekä yritykselle että opiskelijalle. Harjoittelu on usein ensimmäinen kosketus alan työkulttuuriin: harjoittelu on mahdollisuus kasvattaa ymmärrystä oikean työn odotuksista, sekä oppia uusia taitoja tekemällä. Harjoittelu on opiskelijalle tilaisuus kasvattaa omaa osaamistaan ja alan verkostoja.

Grafian ohjeissa on listattu hyvän harjoittelupaikan tunnusmerkkejä: harjoittelupaikan tulisi olla psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen ympäristö, perehdytyksen tulisi olla kattava ja harjoittelijalla tulee olla kokenut vastuuhenkilö, joka pitää huolen tavoite- ja palautekeskusteluista. Harjoittelija olisi päästävä mahdollisuuksien mukaan osallistumaan suunnittelutyön eri vaiheisiin. Tärkeää on, että harjoittelijoita ei käytetä korvaamaan palkattua henkilökuntaa. 

Tutustu ohjeisiin täällä

Ohjeita työstäneeseen ryhmään kuuluivat visuaalisen viestinnän korkeakoulujen edustajat Arja Karhumaa (Aalto-yliopisto), Tuomas Aatola (Metropolia) ja Julia Ojapelto (LAB Muotoiluinstituutti) sekä Grafian hallituksen jäsenet Anssi Kähärä, Johanna Bruun ja Hanna Valle.

Lisää ajankohtaisia

Katso kaikki