Kaikki ajankohtaiset

Grafia myönsi Albert Gebhard -mitaleita ja kunniajäsenyyksiä

Luova talous on tulevaisuuden muutosvoima

Grafia palkitsi ansioituneita jäseniä 85-vuotisjuhlassa Designmuseolla 21.5.2018. Albert Gebhard -mitalit myönnettiin Leena-Kaarina Brownille ja Erja Hannulalle. Kunniajäseniksi kutsuttiin Ami Hasan ja Marjatta Itkonen.

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia – alkujaan Suomen Piirtäjäliitto – täyttää 85 vuotta. Helsingissä Taidehallin klubilla 22.5.1933 perustetun järjestön aktiiveihin ovat kuuluneet Suomen arvostetuimmat suunnittelijat ja kuvittajat Rudolf Koivusta Tove Janssoniin ja Erik Bruuniin.

Grafia juhlisti 85. toimintavuottaan Designmuseolla 21.5. klo 14–21 järjestetyssä juhlassa. Kutsuvierastilaisuudessa Designmuseon auditoriossa klo 14–17 jaettiin kaksi Grafian ensimmäisen puheenjohtajan Albert Gebhardin mukaan nimettyä mitalia ja kaksi Grafian kunniajäsenyyttä sekä julkistettiin järjestön ensimmäinen historiikki Logo isommalla! Grafia 1933–2018.

Albert Gebhard -mitalit myönnettiin Leena-Kaarina Brownille ja Erja Hannulalle. Kummatkin henkilöt ovat olleet vaikuttamassa alan kehitykseen sekä Grafian aktiiveina että opettajina. Brown (ent. Kaunonen) ja Hannula ovat olleet tärkeässä roolissa Vuoden Huiput -kilpailun perustamisessa. Molemmat ovat taustaltaan art directoreita.

Uusiksi kunniajäseniksi kutsuttiin 21.5.2018 mainostoimistojohtaja Ami Hasan ja graafinen suunnittelija, professori (emerita) Marjatta Itkonen. Kumpikin kunnianosoituksen saaja on omalla työllään nostanut suomalaisen luovan suunnittelun tasoa ja edellytyksiä. Ami Hasan on perustanut yhden Suomen merkittävimmistä mainostoimistoista, hasan & partnersin vuonna 1991. Toimisto on tarjonnut kasvualustan kukoistavalle luovalle suunnittelulle maassamme. Marjatta Itkonen on puolestaan Aalto-yliopiston professorina kouluttanut suuren joukon visuaalisen viestinnän suunnittelijoita ja toiminut julistetaiteen hyväksi Suomessa ja maailmalla. 

 

Albert Gebhard -mitalit: Leena-Kaarina Brown & Erja Hannula

Grafia ry on päättänyt myöntää 85-vuotisjuhlansa kunniaksi kaksi Albert Gebhard -mitalia. Se voidaan myöntää ansioituneelle suunnittelijalle, mutta mitalin voi saada myös yhteisö tai henkilö, joka on edistänyt luovan suunnittelun asemaa ja Grafian tavoitteita. Grafia on jakanut Albert Gebhard -mitalia vuodesta 1963 lähtien yhteensä 37 kappaletta ja viimeksi mitali on jaettu vuonna 2008.

Albert Gebhard -mitalit numero 38 ja 39 myönnetään 21.5.2018 Leena-Kaarina Brownille ja Erja Hannulalle. Kummatkin henkilöt ovat olleet vaikuttamassa alan kehitykseen sekä Grafian aktiiveina että opettajina. Brown (ent. Kaunonen) ja Hannula ovat olleet tärkeässä roolissa Vuoden Huiput -kilpailun perustamisessa. Molemmat ovat taustaltaan art directoreita. 

Leena-Kaarina Brown (s. 1947) on pitkän linjan mainonnan suunnittelija, art director. Koulutukseltaan hän on graafinen suunnittelija, mainosgraafikko, medianomi ja kasvatustieteen maisteri. Halu oppia uutta johdatti myös perehtymään ensimmäisten luovien suunnittelijoiden joukossa tietotekniikan mahdollisuuksiin suunnittelutyössä. Hän myös koulutti muita suunnittelijoita oman työnsä ohessa. Vuodet 1997–2000 Brown johti graafisen suunnittelun ja viestinnän osastoa EVTEK Muotoiluinstituutissa. Siitä lähtien hän on toiminut opetustehtävissä eri yliopistoissa ja korkeakouluissa vuoteen 2016 asti. Lukuisten alan luottamustoimien lisäksi Brown oli Grafian ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja (1997) ja yksi Vuoden Huiput -kilpailun perustajista.

Erja Hannula (s. 1953), mainosgraafikko, graafinen suunnittelija ja filosofian maisteri teki palkitun ja kansainvälisen uran mainostoimistoissa ennen siirtymistään akateemiseen maailmaan ranskan kielitieteen ja semiotiikan opiskelijaksi ja sittemmin tutkijaksi. Grafian toimintaan hän osallistui erityisesti vuosina 1972–1990 hallitustyössä, tapahtumien aktiivisena järjestäjänä sekä säännöllisesti ilmestyvän Grafia-lehden käynnistäjänä ja yhtenä sen toimittajista. Vuonna 1980 Erja Hannula perusti 12 kollegansa kanssa mainonnan ja graafisen suunnittelun koko kentän kattavan Vuoden Huiput -kilpailun. 

Albert Gebhard (1869–1937) oli Suomen Piirtäjäliiton (nyk. Grafia) ensimmäinen puheenjohtaja. Gebhard toimi vuodesta 1897 pidettynä opettajana Taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Hänen lähipiiriinsä kuuluivat ajan eturivin kuvataiteilijat Pekka Halosesta Akseli Gallen-Kallelaan. Hän oli etenkin vuosina 1900–1910 suosittu kuvittaja. Grafia perusti vuonna 1963 Albert Gebhard -mitalin kunnioittaakseen Albert Gebhardin elämäntyötä. Mitali on lyöty pronssista ja sen suunnitellut taiteilija Olof Eriksson.

 

Kunniajäsenet: Ami Hasan & Marjatta Itkonen 

Grafia ry kutsuu kaksi uutta kunniajäsentä 85-vuotissyntymäpäivänsä johdosta. Sääntöjen mukaan ”kunniajäsenet ovat henkilöinä ja työnsä tuloksin avartaneet suomalaisten maailmankuvaa vuosikymmenien ajan sekä lujittaneet luovan kuvallisen viestinnän ja graafisen ammattityön yhteiskunnallista arvostusta”. Grafian kunniajäseniä ovat Erik Bruun, Helmiriitta Honkanen, Tove Jansson, Eka Lainio, Martti Mykkänen, Jukka Pellinen, Markku Reunanen, Hannu Taina ja Lauri Tarasti.

Uusiksi kunniajäseniksi on kutsuttu 21.5.2018 mainostoimistojohtaja Ami Hasan ja graafinen suunnittelija, professori (emerita) Marjatta Itkonen. Kumpikin kunnianosoituksen saaja on omalla työllään nostanut suomalaisen luovan suunnittelun tasoa ja edellytyksiä. Ami Hasan on perustanut yhden Suomen merkittävimmistä mainostoimistoista, hasan & partnersin vuonna 1991. Toimisto on tarjonnut kasvualustan kukoistavalle luovalle suunnittelulle maassamme. Marjatta Itkonen on puolestaan Aalto-yliopiston professorina kouluttanut suuren joukon visuaalisen viestinnän suunnittelijoita ja toiminut julistetaiteen hyväksi Suomessa ja maailmalla.

Ami Hasan

Ami Hasan (s. 1956) on hasan & partners Groupin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Sen lisäksi hän on Art Directors’ Club of Europen presidentti, Vuoden Huippujen Platinahuipulla sekä lukuisilla muilla palkinnoilla ja kunnianosoituksilla palkittu yrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen. Hasan on kärkäs luovuuden ja markkinoinnin puolestapuhuja. Ami Hasanin mukaan ”luovuus ei ole funktio niin kuin ei markkinointikaan, ne ovat molemmat elimellinen osa jokaista organisaation funktiota”.

Marjatta Itkonen

Marjatta Itkonen (s. 1950) toimi kymmenen vuotta (2004–2014) Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun professorina. Itkonen on valmistunut taiteen maisteriksi Puolasta, josta hän sai vahvan palon julistetaiteeseen. Julistesuunnitteluun liittyvät tapahtumat ja luottamustehtävät ovat kuljettaneet Itkosta ympäri maailmaa. Marjatta Itkosen oma suunnittelutoimistonsa Studio Viiva oli toiminnassa lähes 40 vuotta ja Itkonen jatkaa edelleen suunnittelu- ja opetustyötä kansainvälisesti.

Lisää ajankohtaisia

Katso kaikki