Jäsenyys

Grafian apurahat

Maaliskuun apurahahaku on auki vuosittain maaliskuun ajan. Kesän apurahahaku alkaa vuosittain kesäkuun lopussa ja jatkuu elokuun loppuun. Molemmissa apurahahauissa myönnetään kohde- ja työskentelyapurahoja. 

Kohdeapurahaa myönnetään hankkeen kustannuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi työsuunnitelman toteuttaminen, alihankinnan työkustannusten korvaaminen, näyttely- tai julkistamiskustannukset tai visuaalisen viestinnän alaan liittyvä tutkimustyö.  Pääpaino on tuotannollisten projektien tukemisessa. Laite- ja ohjelmistohankintoihin myönnetään tukea vain erikoistapauksissa. Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle, tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa. 

Työskentelyapurahoja jaetaan omaan työskentelyyn visuaalisen viestinnän suunnittelun hankkeisiin liittyen. Apurahaa voi hakea esimerkiksi kirja- ja näyttelyhankkeisiin tai alan tutkimukseen. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa työsuunnitelma, työnäytteitä ja cv. Apurahaa ei myönnetä työryhmille, yrityksille tai yhteisöille, mutta niiden jäsenet voivat hakea henkilökohtaisia apurahoja. Apurahaa ei myönnetä päätoimisille opiskelijoille tai eläkeläisille.

Apurahoja saavien hankkeiden tulee edistää visuaalisen viestinnän suunnittelua ja olla toteuttamiskelpoisia. Apuraha voidaan myöntää hakijalle korkeintaan joka toinen vuosi. 

Grafian apurahat rahoitetaan Kopiostolta saatavista valokopiointikorvauksista. Grafian jäsenyys apurahahaussa ei ole välttämätöntä, jos hanke on Grafian näkökulmasta arvokas. Toivomme kuitenkin, että hakija on luovuttanut Kopiosto-valtakirjan Grafialle. 

Voit antaa Grafialle Kopiosto-valtakirjan Kopioston sähköisessä valtuutuspalvelussa. Valitse palvelussa jäsenjärjestöksi Grafia ja valtuutustyypiksi Kopiosto-valtakirja. Jos olet jo aikaisemmin antanut valtakirjan Kopiostolle, se on edelleen voimassa eikä sinun tarvitse tehdä sitä uudelleen.

Kirjaudu Grafian apurahajärjestelmään

Selvitys apurahan käytöstä

Selvitä Grafian apurahan käyttö suoraan apurahajärjestelmässä.

Grafian apurahat jäsenille

Artikkeliapurahaan ovat oikeutettuja Grafian jäsenet, myös hallituksen jäsenet. Apurahoja jaettaessa suositaan mielenkiintoisten alaan liittyvien henkilöiden haastatteluja tai tietyn teeman ympärille rakennettuja juttuja. Eurooppaan suuntautuviin juttumatkoihin myönnetään maksimissaan 500 euroa ja muihin maihin 800–1000 euroa. Grafian artikkeliapurahan tarkoitus on innostaa Grafian jäseniä kirjoittamaan oman alansa ulkomaisista ihmisistä ja ilmiöistä Grafia-lehteen tai verkkosivuille.

Grafian jäsenet voivat hakea koulutusapurahaa ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen. Apurahaa voi hakea kurssi- ja konferenssimaksuihin lähettämällä vapaasanaisen anomuksen Grafian hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi. Kurssiapurahat ovat kooltaan korkeintaan 200 euroa ja niitä voi hakea pitkin vuotta. Koulutusapurahaa tulee hakea pääsääntöisesti ennen koulutuksen alkamista, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisestä. Apuraha myönnetään samalle hakijalle vain kerran vuodessa.